SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1922. Tillv.nr. 511.
Fast kopplat med Pb 53. Ombyggt 1937 av ASJ-F till SJ Pb 52.

Effekt:
 
Längd:
21,4 m.
Axelföljd:
2B-B2
Tjänstevikt:
124 ton
Hastighet:
 
Antal:
4 st
 
   
 
   
SJ Pb 52

Jag vill lägga till följande på denna sida: