SJ ellok


Tillverkat av Siemens-Schuckertwerke, Berlin, Tyskland 1914. Tillv.nr. 1124.
Fast kopplat med SJ Oa 1. Anlände till Kiruna 30/4-14. Slopat 1959. Se SJ Oa 1

Effekt:
1200 kW
Längd:
18,62 m.
Axelföljd:
1C-C1
Tjänstevikt:
137 ton
Hastighet:
60 km/h
Antal:
26 st
 
   
 
   
SJ Oa 2
SJ Oa 2
SJ Oa 2
SJ Oa 2
SJ L16 1643

Jag vill lägga till följande på denna sida: