SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1935. Tillv.nr. 815.
Littera Dg, från 1957 Du, från 1969 Du2. Sävenäs 1973. Gävle 1975-78. Hallsberg 1981. Slopat 1982. Skrotat 1983 i Vislanda.

Effekt:
1840 kW
Längd:
13 m.
Axelföljd:
1C1
Tjänstevikt:
80 ton
Hastighet:
90 km/h
Antal:
213 st
 
   
 
   
SJ D 388

Jag vill lägga till följande på denna sida: