SJ ellok

GC Rd 1083

GC Rd 1083

91 74 0001 083-6
(Tillbaka till listan)

Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1972. Tillverkningsnummer 1694.
Ombyggt 2012 från GC Rc2 1083.

Effekt:
 
Längd:
 
Axelföljd:
 
Tjänstevikt:
 
Hastighet:
 
Antal:
 
 
   
 
   
GC Rd 1083
GC Rd 1083

Jag vill lägga till följande på denna sida: