SJ ellok

GC Rd 1127

GC Rd 1127

91 74 0001 127-1
(Tillbaka till listan)

Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1974. Tillv.nr. 1753.
Ombyggt 2013 från GC Rc2 1127. ERTMS.

Effekt:
 
Längd:
 
Axelföljd:
 
Tjänstevikt:
 
Hastighet:
 
Antal:
 
 
   
 
   
GC Rd 1127

SJ D 102 1

Jag vill lägga till följande på denna sida: