SJ ellok

GC Rd 1034

GC Rd 1034

91 74 0001 034-9
(Tillbaka till listan)

Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1969. Tillverkningsnummer 1638.
Ombyggt 2011 från GC Rc2 1034.

Effekt:
 
Längd:
 
Axelföljd:
 
Tjänstevikt:
 
Hastighet:
 
Antal:
 
 
   
 
   
GC Rd 1034
GC Rd 1034

Jag vill lägga till följande på denna sida: