SJ ellok

GC Rd 1032

GC Rd 1032

91 74 0001 032-3
(Tillbaka till listan)

Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1969. Tillv.nr. 1636.
Ombyggt 2011 från GC Rc2 1032.

Effekt:
 
Längd:
 
Axelföljd:
 
Tjänstevikt:
 
Hastighet:
 
Antal:
 
 
   
 
   
GC Rd 1032
GC Rd 1032

Jag vill lägga till följande på denna sida: