SJ ellok

GC Rd 1030

GC Rd 1030

91 74 0001 030-7
(Tillbaka till listan)

Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1969. Tillv.nr. 1634.
Ombyggt 2010 från GC Rc2 1030.

Effekt:
 
Längd:
 
Axelföljd:
 
Tjänstevikt:
 
Hastighet:
 
Antal:
 
 
   
 
   
GC Rd 1030
GC Rd 1030
GC Rc4 1158

Jag vill lägga till följande på denna sida: