SJ ellok


Tillverkat av English Electric Company, Preston, Lancashire, England 1948. Tillv.nr. 1550.
Dieselelektriskt. Typ EE350. I tjänst 1949 efter större ombyggnad vid SJ Örebro. Kiruna 1954 och 57. Luleå 1958. Sålt 1970 till Svenskt Stål AB, Dannemora Gruvor. Målat rött 1980. Skänkt 1992 av SSAB till Malmbanans Vänner/Norrbottens Järnvägsmuseum. Karlsvik 2004.

Effekt:
 
Längd:
 
Axelföljd:
 
Tjänstevikt:
 
Hastighet:
 
Antal:
 
 
   
 
   
SJ V1 3
SJ V1 3

Jag vill lägga till följande på denna sida: