SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1937. Tillv.nr. 919.
Littera Dk, från 1964 Du, från 1968 Du2. Gävle 1973-78. Hallsberg 1981-84. Slopat 1985. Skrotat 1985 i Karlskrona.

Effekt:
1840 kW
Längd:
13 m.
Axelföljd:
1C1
Tjänstevikt:
80 ton
Hastighet:
90 km/h
Antal:
213 st
 
   
 
   
SJ D 438
SJ D 438
SJ AAEE 507

Järnvägsböcker

Järnvägsresandets historia

Järnvägsresandets historia
Pris 201 kr.

Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida: