SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1936. Tillv.nr. 865.
Littera Dr, från 1937 Dk, från 1937 Dr, från 1944 Dk, från 1949 Dr, från 1949 Dk, från 1961 Du, från 1969 Du2. Gävle 1973-78. Hallsberg 1981-84. Slopat 1985. Skrotat 1985 i Vislanda.

Effekt:
1840 kW
Längd:
13 m.
Axelföljd:
1C1
Tjänstevikt:
80 ton
Hastighet:
90 km/h
Antal:
213 st
 
   
 
   
SJ D 415
SJ S1 1921

Järnvägsböcker

Karlstad Östra station

Karlstad Östra station
Pris 420 kr.

Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida: