Green Cargo ellok

GC littera  Rm

Green Cargo Littera Rm
1257 - 1262

(Tillbaka till listan)

4 LJH108 banmotorer på vardera 900 kW. Förstärkte boggier. Elbroms. Malmtågsbroms. Automatkoppel.

Effekt:
3600 kW
Längd:
15,47 m.
Axelföljd:
B-B
Tjänstevikt:
90 ton
Hastighet:
100 km/h
Antal:
6 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
GC littera  RmRm 1257
ASEA19772001 från SJ Rm 1257. 2013-16 försett med SA3 automatkoppel för malmtåg. Sålt 2023 till Tågab Rm 1257.
GC littera  RmRm 1258
ASEA19772001 från SJ Rm 1258. 2013-16 försett med SA3 automatkoppel för malmtåg. Sålt 2023 till Tågab Rm 1258.
GC littera  RmRm 1259
ASEA19772001 från SJ Rm 1259. Lackerat grön 2008. 2013-16 försett med SA3 automatkoppel för malmtåg. Sålt 2023 till Tågab Rm 1259.
GC littera  RmRm 1260
ASEA19772001 från SJ Rm 1260. 2013-16 försett med SA3 automatkoppel för malmtåg. Sålt 2023 till Tågab Rm 1260.
GC littera  RmRm 1261
ASEA19772001 från SJ Rm 1261. 2013-16 försett med SA3 automatkoppel för malmtåg. Sålt 2023 till Tågab Rm 1261.
GC littera  RmRm 1262
ASEA19772001 från SJ Rm 1262. 2013-16 försett med SA3 automatkoppel för malmtåg. Sålt 2023 till Tågab Rm 1262.

Jag vill lägga till följande på denna sida: