SJ ellok

SJ littera Ra

SJ Littera Ra
846-847, 987-994

(Tillbaka till listan)

"Rapid". 4 motorer typ KJB 97 på vardera 660 kW. Boggieavstånd 7,8 m. Boggiehjulbas 2,9 m.

Effekt:
2640 kW
Längd:
15,1 m.
Axelföljd:
B-B
Tjänstevikt:
61 ton
Hastighet:
150 km/h
Antal:
10 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ littera RaRa 846
ASEA1955Lackerad orange 1964. Ombyggd med marchalljus 1974. Hagalund 1973-84. Slopat 1987 och överlämnat till Sveriges Järnvägsmuseum. Nynäs 2011. I drift 2013. ATC.
SJ littera RaRa 847
ASEA1955Lackerad orange 1961. Ombyggd med marchalljus 1974. Hagalund 1973-84. Slopat 1987. Sålt 1989 till Bergslagernas järvägssällskap. Uthyrd 2009 till TÅGAB för Strix mätning.
SJ littera RaRa 987
ASEA1961Lackerad orange 1966. Ombyggd med marchalljus 1972. Moderniserad med flyttade dörrar 1983. Hagalund 1973-87. Slopat 1996 och överlämnat til Sveriges Järnvägsmuseum. Deponerat 1997 till Nässjö Järnvägsmuseum. Nässjö 2011. Sålt 2012 till NJ.
SJ littera RaRa 988
ASEA1961Lackerad orange 1967. Ombyggd med marchalljus 1973. Moderniserad med flyttade dörrar 1986. Hagalund 1973-87. Slopat 1996. 1997 till Sveriges Järnvägsmuseum. Nynäs 2011. Sålt 2011 till STAB Ra 988.
SJ littera RaRa 989
ASEA1961Ombyggd med marchalljus 1974. Igensatt dörrfönster på förarsidorna 1986. Hagalund 1973-87. Slopat 1988. Skrotat 1989 i Kil.
SJ littera RaRa 990
ASEA1961Ombyggd med marchalljus 1973. Moderniserad med flyttade dörrar 1987. Hagalund 1973-87. Slopat 1996. Sålt 1997 till Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum. Skrotat ca 1997 i Grängesberg.
SJ littera RaRa 991
ASEA1961Ombyggd med marchalljus 1972. Moderniserad med flyttade dörrar 1984. Hagalund 1973-87. Slopat 1996. 1997 till Sveriges Järnvägsmuseum. Sålt 2007 till TÅGAB som reservdelslok. Kristinehamn 2011. Skrotat 2011 i Gävle.
SJ littera RaRa 992
ASEA1961Ombyggd med marchalljus 1973. Moderniserad med flyttade dörrar 1984. Hagalund 1973-87. Slopat 1996. Sålt 1997 till Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum. Skrotat 2001 i Grängesberg.
SJ littera RaRa 993
ASEA1961Ombyggd med marchalljus 1973. Moderniserad med flyttade dörrar 1986. Hagalund 1973-87. Slopat 1996. Sålt 1997 till Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum. Skrotat 1999 i Grängesberg.
SJ littera RaRa 994
ASEA1961Ombyggd med marchalljus 1973. Igensatt dörrfönster på förarsidorna 1986. Hagalund 1973-87. Slopat 1988. Sålt 1988 till Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg. Stockholm 2014.

Jag vill lägga till följande på denna sida: