SJ ellok

SJ littera Ha

SJ Littera Ha
451-490

(Tillbaka till listan)

4 banemotorer typ KJ 77A (B) på vardera 290 kW. Nr. 451-477: längd 11,3 m. Boggiehjulbas 2,5 m. Hjulbas 7,85 m. Loket var avsett för elektrifierade bandelar där endast låg axellast tilläts (D-loken var för tunga), i lätta gods- och persontåg samt växlingstjänst. De flesta Ha-loken levererades som litt Ud, vilket ändrades 1939. Olika varianter har förekommit avseende huvdörrar och boggiupphängning och -fjädring. Några lok försågs med SAB-hjul då gåndegenskaperna inte var så bra. Sista loken slopades 1972 och 1975 var det sista loket nedskrotat.

Effekt:
1176 kW
Längd:
11,72 m.
Axelföljd:
B-B
Tjänstevikt:
49,5 ton
Hastighet:
70 km/h
Antal:
40 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ littera HaHa 451
ASEA1936Littera Ud 1936-39. Slopat 1972. Skrotat 1974 i Eskilstuna.
SJ littera HaHa 452ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1968. Skrotat 1969 i Örebro.
SJ littera HaHa 453ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1971. Skrotat 1972 i Örebro.
SJ littera HaHa 454
ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1971. Skrotat 1975 i Örebro.
SJ littera HaHa 455ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1964. Skrotat 1965 i Örebro.
SJ littera HaHa 456ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1964. Skrotat 1965 i Örebro.
SJ littera HaHa 457ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1964. Skrotat 1965 i Örebro.
SJ littera HaHa 458
ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1966. Skrotat 1967 i Örebro.
SJ littera HaHa 459
ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1971. Skrotat 1972 i Vislanda.
SJ littera HaHa 460ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1971. Skrotat 1972 i Örebro.
SJ littera HaHa 461ASEA1938Littera Ud 1938-39. Slopat 1968. Skrotat 1968 i Örebro.
SJ littera HaHa 462ASEA1938Littera Ud 1938-39. Slopat 1969. Skrotat 1970 i Örebro.
SJ littera HaHa 463ASEA1938Littera Ud 1938-39. Slopat 1965. Skrotat 1967 i Örebro.
SJ littera HaHa 464ASEA1938Littera Ud 1938-39. Slopat 1970. Skrotat 1971 i Vislanda.
SJ littera HaHa 465ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1971. Skrotat 1972 i Örebro.
SJ littera HaHa 466ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1972. Skrotat 1972 i Örebro.
SJ littera HaHa 467
ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1971. Skrotat 1972 i Örebro.
SJ littera HaHa 468ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1967. Skrotat 1967 i Örebro.
SJ littera HaHa 469ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1972. Skrotat 1975 i Örebro.
SJ littera HaHa 470ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1965. Skrotat 1968 i Vislanda.
SJ littera HaHa 471ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1972. Skrotat 1975 i Örebro.
SJ littera HaHa 472
ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1965. Skrotat 1967 i Örebro. Boggi med mera ombyggt till vingplog. Sålt 1989 till Mf Nora-Bergslags Veteranjärnväg.
SJ littera HaHa 473ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1967. Skrotat 1968 i Vislanda.
SJ littera HaHa 474ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1971. Skrotat 1972 i Örebro.
SJ littera HaHa 475
ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1964. Skrotat 1965 i Örebro.
SJ littera HaHa 476ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1945. Skrotat 1946 i Örebro.
SJ littera HaHa 477
ASEA1937Littera Ud 1937-39. Slopat 1971. Skrotat 1972 i Örebro.
SJ littera HaHa 478ASEA1938Littera Ud 1938-39. Slopat 1943. Skrotat 1943 i Örebro.
SJ littera HaHa 479ASEA1938Littera Ud 1938-39. Slopat 1968. Skrotat 1969 i Örebro.
SJ littera HaHa 480ASEA1938Littera Ud 1938-39. Slopat 1971. Skrotat 1975 i Örebro.
SJ littera HaHa 481ASEA1938Littera Ud 1938-39. Slopat 1967. Skrotat 1968 i Örebro.
SJ littera HaHa 482ASEA1938Littera Ud 1938-39. Slopat 1970. Skrotat 1971 i Örebro.
SJ littera HaHa 483ASEA1939Littera Ud 1938-39. Slopat 1966. Skrotat 1967 i Örebro.
SJ littera HaHa 484ASEA1938Littera Ud 1938-39. Slopat 1971. Skrotat 1973 i Vislanda.
SJ littera HaHa 485
ASEA1938Littera Ud 1938-39. Slopat 1964. Skrotat 1965 i Örebro.
SJ littera HaHa 486ASEA1938Littera Ud 1938-39. Slopat 1966. Skrotat 1967 i Örebro.
SJ littera HaHa 487ASEA1938Littera Ud 1938-39. Slopat 1971. Skrotat 1972 i Örebro.
SJ littera HaHa 488
ASEA1938Littera Ud 1938-39. Slopat 1970. Skrotat 1971 i Vislanda.
SJ littera HaHa 489ASEA1939Slopat 1965. Skrotat 1965 i Örebro.
SJ littera HaHa 490ASEA1939Slopat 1971. Skrotat 1972 i Örebro.

Jag vill lägga till följande på denna sida: