Hallsta Bruk 5


Hallsta Bruk 5


Hallsta Bruk 5 tillverkades av ASEA Ts 1950. Tillv.nr. 313.
891 mm ackumulatorlok för Holmens Bruks AB, Hallsta Pappersbruk. Slopad 1968. 1969 till Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar. Faringe 2021.
Länk till ASEA Sigurdverkstaden, Västerås, Sverige

Hallsta Bruk 5
Hallsta Bruk 5

Jag vill lägga till följande på denna sida: