Karlskrona lok


Karlskrona lok


Karlskrona lok blev tillverkat av ASEA Ts i 1927. Tillverkningsnummer 163
1067 mm ackumulatorlok för Flottans Varv, Karlskrona.
Länk till ASEA Sigurdverkstaden, Västerås, Sverige
GC T44 377
Jag vill lägga till följande på denna sida:
Karlskrona lok, ASEA Ts 1927


Copyright © 2019 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen