VBV No 1


VBV No 1 tillverkades av Lokal .
Järnvägsvagn för Vandbygningsvæsenet i Agger.
Länk till Lokal fremstilling af lokomotiver

VBV No 1

Jag vill lägga till följande på denna sida: