Delary 3


Delary 3 tillverkades av Delary 1887. Tillverkningsnummer 4.
643 mm ånglok för Delary - Strömsnäsbruk Järnväg. "Aug. Schmitz". Uppställt 19xx i Strömsnäsbruk. Strömsnäsbruk 2022.
Länk till Malmö Mekaniska Trämassefabrik Aktiebolag, Delary, Sverige

Delary 3
Delary 3
Delary 3
Delary 3

Jag vill lägga till följande på denna sida: