Delary 2


Delary 2 tillverkades av Delary 1887. Tillverkningsnummer 3.
643 mm ånglok för Delary - Strömsnäsbruk Järnväg. "Rudolf Thomson". Ombyggt 19xx till ångackumulator lok.
Länk till Malmö Mekaniska Trämassefabrik Aktiebolag, Delary, Sverige

Delary 2
Delary 2
Delary 2

Jag vill lägga till följande på denna sida: