Delary 1


Delary 1 tillverkades av Delary 1884. Tillverkningsnummer 2.
643 mm ånglok för Delary - Strömsnäsbruk Järnväg. "Edward Engeström". Slopat 1958. Uppställt 1959 i Delary. Delary 1998.
Länk till Malmö Mekaniska Trämassefabrik Aktiebolag, Delary, Sverige

Delary 1
Delary 1
Delary 1
Delary 1

Jag vill lägga till följande på denna sida: