STF 3


STF 3 tillverkades av Montania 1940. Tillv.nr. 10831.
750 mm dieselmekaniskt lok för AB Svensk Torvförädling STF 1, Sösdala. Typ MD3. Avställt 1968. Sålt 1979 till skrot.
Länk till Orenstein & Koppel AG (Gerlach & König, Montania), Nordhausen, Tyskland


Jag vill lägga till följande på denna sida: