Rørdal 505-712


Rørdal 505-712


Rørdal 505-712 tillverkades av Deutz 1955. Tillverkningsnummer 55639.
785 mm motorlok för Aalborg Portland Cementfabrik A/S. Typ A4L514F. Från 19xx: 510-324.
Länk till Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln-Deutz, Tyskland

Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: