NTA Ma 407


NTA Ma 407 tillverkades av ASEA 1954. Tillv.nr. 1349.
C-C-koblet ellok för Norsk Transport AS. 6 st KJA88 motorer på vardera 660 kW. Längd 16,8 m. Tjänstevikt 105 ton. Köpt 2014 från GC Ma 407. EVN: 91 74 000 0407-8. Avställt 2015-17.
Länk till Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige

NTA Ma 407
SJ T44 261

Jag vill lägga till följande på denna sida: