SVJ 6


SVJ 6 tillverkades av Atlas 1914. Tillv.nr. 157.
802 mm ånglok för Säfsnäs Järnväg. Namn: HANS OLSSON STRÖM.
Länk till Aktiebolaget Atlas, Stockholm, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: