SRJ 21


SRJ 21 tillverkades av Atlas 1909. Tillv.nr. 111.
891 mm ånglok för Stockholm-Rimbo Järnväg. Slopat 1960.
Länk till Aktiebolaget Atlas, Stockholm, Sverige

SJ Rc3 1058

Jag vill lägga till följande på denna sida: