SRJ 20


SRJ 20 tillverkades av Atlas 1909. Tillv.nr. 110.
891 mm ånglok för Stockholm-Rimbo Järnväg. Slopat 1960.
Länk till Aktiebolaget Atlas, Stockholm, Sverige


Jag vill lägga till följande på denna sida: