SRJ 19


SRJ 19 tillverkades av Atlas 1908. Tillv.nr. 103.
891 mm ånglok för Stockholm-Rimbo Järnväg. Slopat 1961.
Länk till Aktiebolaget Atlas, Stockholm, Sverige

SJ Ka 221

Jag vill lägga till följande på denna sida: