SBJ 3


SBJ 3 tillverkades av Nyköping 1863. Tillverkningsnummer 8.
1217 mm ånglok för Söderhamn-Bergviken Järnväg. Namn: P. C. RETTIG. Sålt 1885 till Staten och ombyggt till 1435 mm. Sålt 1892 till Hammarby sulfitfabrik ”Thoretorp”. Skrotat 1918.
Länk till Nyköpings Mekaniska Verkstad, Nyköping, Sverige

SJ Ra 990

Jag vill lägga till följande på denna sida: