Domnarvet 3


Domnarvet 3


Domnarvet 3 blev tillverkat av ASJ-F i 1966. Tillverkningsnummer 879
Dieselelektrisk lok för Domnarvets Järnverk AB. 2 Cummins dieselmotorer på 600 hk. Vikt 55 ton. 32 km/h.
Länk till AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Falun, Sverige
SJ C2 1530
Jag vill lägga till följande på denna sida:
Domnarvet 3, ASJ-F 1966


Copyright © 2019 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen