SKB 4


SKB 4 tillverkades av Falun 1909. Tillverkningsnummer 105.
693 mm eldlös ånglok för Stora Kopparbergs Bergslags AB, Domnarvets järnverk 4. Skrotat.
Länk till (VMF) Vagn- & Maskinfabriksaktiebolaget i Falun, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: