SJ ånglok

SJ Littera Yb

SJ Littera Yb
504

(Tillbaka till listan)

Med Göteborg - Hallands Järnväg övertogs 1896 åtta fyrkopplade tenderlok samt ett lokaltågslok nr. 12, gementligen kallat "Bondtolvan". Loket var av Nydqvist & Holms standardtyp för okopplade ramtankslok (och liknande lok har levererats för andra privatbanor). Genom likheten med befintlig typ Y lok 299 erhöll loket vid SJ littera Yb. Slopning skedd 1907.

Längd:
6,32 m.
Tjänstevikt:
16 ton
Mat. vikt:
13 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,106 m.
Kol:
0,4 ton
Vatten:
1,7 m³
Hastighet:
45 km/h
Antal:
1 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Yb 504Yb 504Nohab18881896 från GHB 12. Slopat 1907. Skrotat 1907.

Jag vill lägga till följande på denna sida: