SJ ånglok

SJ Littera Y3

SJ Littera Y3
1489

(Tillbaka till listan)

Bergslagsbanan anskaffade 1915-27 en vällyckad tanklokstyp med 1400 mm. drivhjul, som benämndes BJ typ Y3. Loktypen kunde ombalanseras för 12,5 tons axeltryck (Y31) eller 14,5 tons axeltryck (Y3t). Samma loktyp kom 1921 till Hässleholm - Markaryds Järnväg och 1928-29 till Landskrona & Hälsingborgs Järnvägar. Loket HMJ 6 övertogs 1930 av SJ och erhöll SJ-littera HVd, men såldes 1934 till Skåne - Smålands Järnväg (SSJ Y3 14). Maskinen återkom 1940 till SJ och behöll littera Y3. År 1942 övertogs L&HJ-loken som littera S5, vilket littera även Y3 1489 erhöll. Genom ombalansering förandrades axeltrycket 1943 och 1947 på loken och de erhöll nytt littera S7. Samtliga lok avställdes omkring 1960.


Längd:
11,58 m.
Tjänstevikt:
58,6 ton
Mat. vikt:
46 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,4 m.
Kol:
2,9 ton
Vatten:
8,9 m³
Hastighet:
70 km/h
Antal:
1 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Y3 1489Y3 1489Motala19211940 från SSJ Y3 14. Omlittererades 1942 till SJ S5 1489.

Jag vill lägga till följande på denna sida: