SJ ånglok

SJ Littera Y

SJ Littera Y (II)
989 - 998

(Tillbaka till listan)

Ett enmannsbetjänat ramtanklok för mycket små lokaltåg anskaffades 1909 från Motala och Trollhättan. Sedan de Motala-byggda loken med sluten hytt visat sig för tunga, lättades senare lok genom införandet av öppen hytt och mindre förråd. Gölsdorfs slidstyrning utan kuliss visade sig mindre hållbar och olämplig. Loktypen slopades 1930-37 och ett såldes 1930 till Malmö - Simrishamns Järnväg för att 1943 återkomma och inregistreras som littera Å8. Loket såldes dock redan påföljande år till Sockerbolaget i Ängelholm.
Y 993 - 998 hade öppen hytt och mat.vikt 22,5 tons, tjänstvikt 26,9 ton samt 0,65 ton kolförråd.


Längd:
7,3 m.
Tjänstevikt:
27,6 ton
Mat. vikt:
23,1 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,098 m.
Kol:
0,8 ton
Vatten:
2,4 m³
Hastighet:
55 km/h
Antal:
10 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Y 989Y 989
Motala1909Slopat 1934. Skrotat 1934 i Vislanda.
SJ Y 990Y 990Motala1909Slopat 1936. Skrotat 1937 i Vislanda.
SJ Y 991Y 991Motala1909Slopat 1933. Skrotat 1933 i Vislanda.
SJ Y 992Y 992Motala1909Slopat 1934. Skrotat 1934 i Vislanda.
SJ Y 993Y 993Nohab1909Slopat 1933. Skrotat 1933 i Vislanda.
SJ Y 994Y 994Nohab1909Slopat 1937. Skrotat 1938 i Vislanda.
SJ Y 995Y 995
Nohab1909Sålt 1930 till MSJ 19.
SJ Y 996Y 996Nohab1909Slopat 1934. Skrotat 1934 i Vislanda.
SJ Y 997Y 997Nohab1909Slopat 1933. Skrotat 1934 i Vislanda.
SJ Y 998Y 998
Nohab1909Slopat 1933. Skrotat 1934 i Vislanda.
GC Rc4 1290

Järnvägsböcker

Järnvägen Jorden

Järnvägen Jorden
Pris 174 kr.

Läs mer
Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: