SJ ånglok

SJ Littera X

SJ Littera X
288

(Tillbaka till listan)

Den förste ägaren till lok 288 är okänd. Det antas att detta lok och dess systerlok (SJ Ua 287) av Motala Verkstad köptes från Black Hawthorn år 1873 och 1878 såldes till Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg, för att häva en akut lokbrist. Loket var torrkokat och det avsågs att ombyggas till tenderlok, varför det erhöll littera Ub. Loket ombyggdes dock aldrig utan erhöll nytt littera X och nyt namn. 1898 omlittrerades loket til typ Vx och i 1927 såldes det till Bergvik & Ala.

Längd:
8,8 m.
Tjänstevikt:
36 ton
Mat. vikt:
29,1 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
9 atm
Drivhjuls Ø:
1,37 m.
Kol:
1,3 ton
Vatten:
3,3 m³
Hastighet:
45 km/h
Antal:
1 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ X 288X 288
Black1873"Räfven". Omlittererades 1879 från SJ Ub 288. Omlittererades 1898 till SJ Vx 288.

Jag vill lägga till följande på denna sida: