SJ ånglok

SJ Littera W2

SJ Littera W2
1620 - 1622

(Tillbaka till listan)

Oxelösund - Flen - Westmanlands Järnväg (senare TGOJ) anskaffade 1915-36 åtta fyrkopplade persontågslok med främre löpaxel och bakre löpboggie. För att vara fyrkopplade tanklok var dimensionerna anmärkningsvärda. Samma loptyp anskaffades även av Ystad - Eslövs Järnväg (YEJ 4, 5) och Landskrona - Lund - Trelleborg Järnväg 1923. LLTJ sålde år 1938 sitt ena lok till TGOJ och det andra till Kalmar Järnväg. KJ Sc 18 övertogs 1940 av SJ och erhöll 1942 tillsammans med de båda 1941 övertagna YEJ-loken littera W2. Loken användes Malmö - Ystad och Alvesta - Kalmar/Karlskrona ocg de två sista maskinerna sktotades först 1967 (sedan de avställts omkring 1955). TGOJ skrotade sina S3-lok 1965, utom LLTJ-loket som skänktes till Trelleborg Museum 1963.

Längd:
12,23 m.
Tjänstevikt:
64 ton
Mat. vikt:
47,8 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,712 m.
Kol:
3 ton
Vatten:
10 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
3 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ W2 1620W2 1620
Motala19231940 från KJ Sc 18. Beredskapsreparation 1956. Beredskapslok, lokhus Sandåkra 1957. Slopat 1962. Skrotat 1963 i Vislanda.
SJ W2 1621W2 1621Motala19231941 från YEJ 4. Beredskapsreparation 1955. Beredskapslok, lokstall Malmö (f d torvladan) 1957. Slopat 1967. Skrotat 1967 i Vislanda.
SJ W2 1622W2 1622Motala19231941 från YEJ 5. Malmö 1957. Beredskapsreparation 1957. Malmö 1960 (beredskapslok). Slopat 1967. Skrotat 1967 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: