SJ ånglok

SJ Littera VKBi

SJ Littera VKBi
501 - 502

(Tillbaka till listan)

För sidolinjen Åstorp - Kattarp - Höganäs Öfre anskaffade Skåne - Hallands Järnväg två fyrkopplade ramtanklok av Nydqvist & Holms standardmodell för sidobanor år 1884. Loken märktes med nummer 7 och 8 och erhöll Namnen Höganäs och Kattarp. De var rätt kraftiga tankmaskiner med främre löpboggie og goda 2,5 Mp i dragkraft och övertogs år 1896 som littera VKBi. De båda maskinerna slopades 1907 och såldes till industrier för fortsatt tjänstgöring.


Längd:
7,11 m.
Tjänstevikt:
18 ton
Mat. vikt:
14,1 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,228 m.
Kol:
0,8 ton
Vatten:
1,8 m³
Hastighet:
45 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ VKBi 501VKBi 501Nohab18841896 från SHJ 7. Sålt 1907 til Hissmofors 2. Skrotat 1935.
SJ VKBi 502VKBi 502Nohab18841896 från SHJ 8. Slopat 1907. Sålt 1907 till HRRJ. Sålt 1907 till Höganäs-Billesholm AB 1, Bjuv. Skrotat 1931.

Jag vill lägga till följande på denna sida: