SJ ånglok

SJ Littera VKBh

SJ Littera VKBh
498 - 500

(Tillbaka till listan)

Skåne - Hallands Järnväg avsåg ursprungligen att bygga sin huvudlinje Helsingborg - Halmstad med ångspårvägsstandard och 6,5 tons axeltryck. Dessutom erfordrades extra kraftiga lok för att klara de svåra 16 promille lutningarna över Hallandsåsen. Resultatet blev tre åttakopplade godstågslok, levererade från Trollhättan år 1883 som Sveriges första i sitt slag. För att få maximal dragkraft udfördes loken med minimala 1078 mm. drivhjul och man erhöll en acceptabel dragkraft av 4,5 Mp - trots att adhesionsvikten understeg 25,5 ton. Loken märktes SHJ 1-3 och de övertogs 1896 av SJ som littera VKBh men slopades 1906 som överflödiga.


Längd:
12,39 m.
Tjänstevikt:
24,3 ton
Mat. vikt:
22,3 ton
Tendervikt:
7,9 ton
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,078 m.
Kol:
2,4 ton
Vatten:
5,7 m³
Hastighet:
45 km/h
Antal:
3 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ VKBh 498VKBh 498Nohab18831896 från SHJ 1. Slopat 1906. Skrotat 1907 i Malmö.
SJ VKBh 499VKBh 499Nohab18831896 från SHJ 2. Slopat 1906. Skrotat 1911.
SJ VKBh 500VKBh 500Nohab18831896 från SHJ 3. Slopat 1906. Skrotat 1906.

Jag vill lägga till följande på denna sida: