SJ ånglok

SJ Littera VKBg

SJ Littera VKBg
495 - 497

(Tillbaka till listan)

Med Skåne - Hallands Järnväg övertogs år 1895 tre kraftiga sexkopplade persontågslok av amerikansk typ, vilka tilldelades littera VKBg. Loken var tillverkade i Trollhättan 1891 och 1895 och genom sin storlek väckte loken ett visst uppseende hos SJ. Loken slopades 1907-11 och två såldes till Borås - Herrljunga och Härnösand - Sollefteå järnvägar. Loket på den sistnämda banan återkom till SJ med banans förstatligande 1932 och erhöll därvid såväl nytt littera som nyt nummer - SJ HSa 1499.


Längd:
14,57 m.
Tjänstevikt:
34 ton
Mat. vikt:
31 ton
Tendervikt:
13,7 ton
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,528 m.
Kol:
2,8 ton
Vatten:
9 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
3 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ VKBg 495VKBg 495Nohab18911896 från SHJ 11. Sålt 1911 til BHJ 7.
SJ VKBg 496VKBg 496Nohab18911896 från SHJ 12. Sålt 1910 til HdSJ 6.
SJ VKBg 497VKBg 497Nohab18951896 från SHJ 14. Slopat 1907. Skrotat 1909 i Göteborg.

Jag vill lägga till följande på denna sida: