SJ ånglok

SJ Littera VKBb

SJ Littera VKBb
485 - 487

(Tillbaka till listan)

Den första järnvägen inom Västkustbanesystemet var Landskrona - Engelholms Järnväg, som 1876 började trafiken ned tre små fyrkopplade tenderlok från beyer, Peacock. SJ övertog loken 1896 under littera VKBb och moderniserade dem 1898-1900 med nya ångpannor. Alla tre loken slopades 1910.

Längd:
12,17 m.
Tjänstevikt:
25,6 ton
Mat. vikt:
23,8 ton
Tendervikt:
15,3 ton
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,386 m.
Kol:
2,4 ton
Vatten:
4,6 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
3 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ VKBb 485VKBb 485Beyer18751896 från LEJ 1. Slopat 1910. Skrotat 1911 i Malmö.
SJ VKBb 486VKBb 486Beyer18751896 från LEJ 2. Sålt 1910 til EKJ 4.
SJ VKBb 487VKBb 487Beyer18761896 från LEJ 3. Slopat 1910. Skrotat 1911 i Malmö.

Jag vill lägga till följande på denna sida: