SJ ånglok

SJ Littera VKBa1

SJ Littera VKBa1
467 - 472

(Tillbaka till listan)

Tre av de fem järnvägsbolagen inom Västkustbanorna anskaffade samma typ av fyrkopplade tvillinglok för person och godstågstjänsten och loktypen benämns typ VKBa vid förstatligandet år 1896. Sex lok övertogs från Malmö - Billesholm Järnväg, fyra från Mellersta Hallands Järnväg och åtta från Göteborg - Hallands Järnväg.
Loken vid MBJ skiljde sig från de övriga genom en något längre hjulbas och större tyngd och övertogs under typbeteckningen VKBa1, övriga lok erhöll typbeteckning VKBa2. Det sista loket av denna typ slopades först år 1930.


Längd:
12,87 m.
Tjänstevikt:
28 ton
Mat. vikt:
25,8 ton
Tendervikt:
9 ton
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,528 m.
Kol:
2,9 ton
Vatten:
5,7 m³
Hastighet:
75 km/h
Antal:
6 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ VKBa1 467VKBa1 467Nohab18851896 från MBJ 1. Slopat 1919. Skrotat 1922.
SJ VKBa1 468VKBa1 468Nohab18851896 från MBJ 2. Slopat 1918. Sålt 1932 till skrot till S. Aronsson, Halmstad.
SJ VKBa1 469VKBa1 469Nohab18861896 från MBJ 3. Slopat 1918. Skrotat 1920.
SJ VKBa1 470VKBa1 470
Nohab18861896 från MBJ 4. Slopat 1919. Skrotat 1922.
SJ VKBa1 471VKBa1 471Nohab18871896 från MBJ 5. Slopat 1919. Skrotat 1919 i Malmö.
SJ VKBa1 472VKBa1 472Nohab18891896 från MBJ 6. Slopat 1918. Skrotat 1922 i Malmö.

SJ J 1393 1Sänd in bilder

Jag vill lägga till följande på denna sida: