SJ ånglok

SJ Littera Ub

SJ Littera Ub
288

(Tillbaka till listan)

Den förste ägaren till lok 288 är okänd. Det antas att detta lok och dess systerlok (SJ Ua 287) av Motala Verkstad köptes från Black Hawthorn år 1873 och 1878 såldes till Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg, för att häva en akut lokbrist. Systerloket ombyggdes 1878 till tenderlok i Motala, medan lok 288 vid förstatligandet år 1879 ännu var sadeltanklok. Loket var torrkokat och det avsågs att ombyggas till tenderlok, varför det erhöll littera Ub. Loket ombyggdes dock aldrig utan erhöll nytt littera X och nyt namn. 1898 omlittrerades loket til typ Vx och i 1927 såldes det till Bergvik & Ala.


Längd:
8,8 m.
Tjänstevikt:
36 ton
Mat. vikt:
29,1 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
9 atm
Drivhjuls Ø:
1,37 m.
Kol:
1,3 ton
Vatten:
3,3 m³
Hastighet:
45 km/h
Antal:
1 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Ub 288Ub 288Black1873"Rättvik". 1879 från HMMJ 8. Omlittererades 1879 till SJ X 288.
SJ Dm 1223Sänd in bilder

Järnvägsböcker

Fantastiska tågresor

Fantastiska tågresor
Pris 249 kr.

Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida: