SJ ånglok

SJ Littera Ua

SJ Littera Ua
287

(Tillbaka till listan)

Vid Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg fanns 1878 två sexkopplade lok, byggda av Black & Hawthorn år 1873 som sadeltanklok. Det antages att loken tillhört Motala Verkstad och överlämnats till HMMJ som ersättning för de mislyckade Fairlieloken. Avsikten var at ombygga båda loken till tenderlok, men vid förstatligandet år 1879 var endast HMMJ 7 ombyggd til tendermaskin och det övertogs av SJ under littera Ua. År 1898 omlittrerades Ua 287 till Su 287 och 1908 slopades maskinen.


Längd:
12,89 m.
Tjänstevikt:
30,5 ton
Mat. vikt:
28,1 ton
Tendervikt:
8,1 ton
Ångtryck:
9,5 atm
Drivhjuls Ø:
1,37 m.
Kol:
1,7 ton
Vatten:
9,2 m³
Hastighet:
 
Antal:
1 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Ua 287Ua 287
Black1873"Ornäs". 1879 från HMMJ 7. Omlittererades 1898 till SJ Su 287.

Jag vill lägga till följande på denna sida: