SJ ånglok

SJ Littera T2

SJ Littera T2
858 … 896

(Tillbaka till listan)

Under åren 1906-08 byggdes 48 lok av typ Tb och loken användes liksom Ta-loken i tunga persontåg och godståg på företrädesvis huvudlinjerna. Tb 846, 850, 861-864, 877, 887, 890 och 892 var periodvis 1917-36 utrustade för torvpulvereldning och 864 överlämnades 1932 till Järnvädsmuseum som torvpulvereldat. Flertalet lok slopades 1927-42 och sistnämnda år såldes 13 lok till VR i Finland. Kvarvarande Tb-lok ommärktes detta år till nytt littera T2 och 1951 samlades Ta/T och Tb/T2-loken i ett gemensamt littera B5. Sista lok av denna typ skrotades 1964. Nr. 863, 864 och 887 var varit kolpulvereldade.

Längd:
16,41 m.
Tjänstevikt:
59 ton
Mat. vikt:
53,5 ton
Tendervikt:
13,5 ton
Ångtryck:
14 atm
Drivhjuls Ø:
1,575 m.
Kol:
5,2 ton
Vatten:
14 m³
Hastighet:
75 km/h
Antal:
5 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ T2 858T2 858Nohab1905Omlittererades 1943 från SJ Tb 858. Omlittererades 1952 till SJ B5 858.
SJ T2 860T2 860Nohab1906Omlittererades 1942 från SJ Tb 860. Omlittererades 1952 till SJ B5 860.
SJ T2 888T2 888Nohab1907Omlittererades 1942 från SJ Tb 888. Omlittererades 1952 till SJ B5 888.
SJ T2 893T2 893Falun1907Omlittererades 1942 från SJ Tb 893. Omlittererades 1952 till SJ B5 893.
SJ T2 896T2 896Falun1907Omlittererades 1942 från SJ Tb 896. Avställt 1944-45. Slopat 1951. Skrotat 1955 i Vislanda.

Hectorrail
SJ S5 1895

Jag vill lägga till följande på denna sida: