SJ ånglok

SJ Littera T

SJ Littera T (I)
285 - 286

(Tillbaka till listan)

En av de två svenska järnvägar som haft Fairlielok var Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg (den andra var NOJ), som i juli 1874 erhöll två maskiner från Yorkshire Engine Co., vilke märktes HMMJ 5 och 6. Fairliesystemet innebar i korthet ett tanklok ned två rörliga maskinboggier och två ångpannor fästade bakgavel mot bakgavel. När HMMJ år 1879 övertogs av SJ tilldelades loken littera T. De slopades dock redan 1887 som obehövliga och ombyggdes av Nydqvist & Holm til fyra mindre tanklok typ T med hjulställningen 0B1 och nya nummer 360-363.


Längd:
12,19 m.
Tjänstevikt:
49,9 ton
Mat. vikt:
39,4 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
8,4 atm
Drivhjuls Ø:
1,168 m.
Kol:
1,6 ton
Vatten:
6,7 m³
Hastighet:
 
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ T 285T 285Yorkshire1874"Berserk". 1879 från HMMJ 5. Ombyggt 1887 av Nohab till SJ T 360 och SJ T 361.
SJ T 286T 286
Yorkshire1874"Nidhögg". 1879 från HMMJ 6. Ombyggt 1887 av Nohab till SJ T 362 och SJ T 363.

Jag vill lägga till följande på denna sida: