SJ ånglok

SJ Littera Su

SJ Littera Su
287

(Tillbaka till listan)

Vid Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg fanns 1878 två sexkopplade lok, byggda av Black & Hawthorn år 1873 som sadeltanklok. Det antages att loken tillhört Motala Verkstad och överlämnats till HMMJ som ersättning för de mislyckade Fairlieloken. Avsikten var at ombygga båda loken till tenderlok, men vid förstatligandet år 1879 var endast HMMJ 7 ombyggd til tendermaskin och det övertogs av SJ under littera Ua. År 1898 omlittrerades loket till typ Su och 1908 slopades maskinen.


Längd:
12,89 m.
Tjänstevikt:
30,5 ton
Mat. vikt:
28,1 ton
Tendervikt:
8,1 ton
Ångtryck:
9,5 atm
Drivhjuls Ø:
1,37 m.
Kol:
1,7 ton
Vatten:
9,2 m³
Hastighet:
 
Antal:
1 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Su 287Su 287Black1873"Ornäs". 1898 från SJ Ua 287. Slopat 1902. Skrotat 1908 i Liljeholmen.
SJ E2 935
Sänd in bilder

Jag vill lägga till följande på denna sida: