SJ ånglok

SJ Littera Sb

SJ Littera Sb
1306 - 1310

(Tillbaka till listan)

För snabba persontåg över längre distanser var S-loket från 1908 alltför långsamt och hade ej tillräckliga förråd. En förstorad variant av S-loket levererades 1917 från Motala Verkstad med 1750 mm. drivhjul, axelföljd 1C2T och sth 90 km/t. Loktypen kan karaktäriseres som den mest standardiserade vid SJ och vid konstruktionen har man använt sig av E-lokets ångpanna och B-lokets drivhjul och löpboggie. Sb 1308 och 1309 var vid leveransen försedda med torvpulvereldning. Litterabeteckningen förändrades 1942 till S2 och de togs ur tjänst 1962-63.


Längd:
14,1 m.
Tjänstevikt:
80 ton
Mat. vikt:
61,9 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,75 m.
Kol:
3,6 ton
Vatten:
10 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
5 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Sb 1306Sb 1306
Motala1917Omlittererades 1942 till SJ S2 1306. Sålt 1972 till SJK. Sålt 2003 till Nora Bergslags Veteranjärnväg som SJ Sb 1306. Nora 2006. Sålt 2019 till Sveriges Järnvägsmuseum. 2020 till Gävle.
SJ Sb 1307Sb 1307Motala1917Omlittererades 1942 till SJ S2 1307.
SJ Sb 1308Sb 1308Motala1917Omlittererades 1942 till SJ S2 1308.
SJ Sb 1309Sb 1309Motala1917Omlittererades 1942 till SJ S2 1309.
SJ Sb 1310Sb 1310Motala1917Omlittererades 1942 till SJ S2 1310.

Jag vill lägga till följande på denna sida: