SJ ånglok

SJ Littera S5

SJ Littera S5
1489 … 1895

(Tillbaka till listan)

Bergslagsbanan anskaffade 1915-27 en vällyckad tanklokstyp med 1400 mm. drivhjul, som benämndes BJ typ Y3. Loktypen kunde ombalanseras för 12,5 tons axeltryck (Y31) eller 14,5 tons axeltryck (Y3t). Samma loktyp kom 1921 till Mjölby - Hästholmen Järnväg (MHJ) och 1928-29 till Landskrona & Helsingborg Järnvägar (L&HJ). HMJ-loket övertogs 1930 av SJ och erhöll SJ-littera HVd, men såldes 1934 till SSJ Y3 14. Maskinen återkom 1940 till SJ och behöll littera Y3. År 1942 övertogs L&HJ-loken som littera S5, vilket littera även Y3 1489 erhöll. Genom ombalansering förandrades axeltrycket 1943 och 1947 på loken och de erhöll nytt littera S7. Av Bergslagsbanans Y3-lok hade åtta 12,5 tons axeltryck vid övertagandet 1948 och de erhöll littera S5. Samtliga lok avställdes omkring 1960 som beredskapslok. Slopning skedde 1963 (S5 1893) och 1970.


Längd:
11,58 m.
Tjänstevikt:
58,6 ton
Mat. vikt:
46 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,4 m.
Kol:
2,9 ton
Vatten:
8,9 m³
Hastighet:
70 km/h
Antal:
11 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ S5 1489S5 1489Motala1921Omlittererades 1942 från SJ Y3 1489. Omlittererades 1947 till SJ S7 1489.
SJ S5 1624S5 1624Nohab19291940 från L&HJ Y3 23. Omlittererades 1943 till SJ S7 1624.
SJ S5 1625S5 1625Nohab19281940 från L&HJ Y3 25. Omlittererades 1943 till SJ S7 1625.
SJ S5 1888S5 1888ASJ-F19521948 från BJ Y3 87. Åmål 1954. Kristinehamn 1954 och 57. Slopat 1970. Sveg 1971. Skrotat 1975.
SJ S5 1889S5 1889ASJ-F19521948 från BJ Y3 88. Åmål 1954. Kristinehamn 1957. Kristinehamn 1960 (beredskapslok). Slopat 1970.
SJ S5 1890S5 1890ASJ-F19531948 från BJ Y3 93. Åmål 1954. Kristinehamn 1954 och 57. Slopat 1970.
SJ S5 1891S5 1891ASJ-F19531948 från BJ Y3 94. Åmål 1954. Kristinehamn 1954 och 57. Slopat 1970.
SJ S5 1892S5 1892ASJ-F19541948 från BJ Y3 95. Åmål 1954. Kristinehamn 1954 och 57. Slopat 1970.
SJ S5 1893S5 1893ASJ-F19551948 från BJ Y3 96. Åmål 1954. Kristinehamn 1957. Kristinehamn 1960 (beredskapslok). Slopat 1965. Skrotat 1965 i Vislanda.
SJ S5 1894S5 1894Nohab19241948 från BJ Y3 105. Åmål 1954. Kristinehamn 1954 och 57. Slopat 1970.
SJ S5 1895S5 1895
Nohab19241948 från BJ Y3 106. Göteborg 1954, 57 och 60. Slopat 1970. Sålt 19xx till Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg. Åmål 2006.

Jag vill lägga till följande på denna sida: