SJ ånglok

SJ Littera S13

SJ Littera S13 (I)
1593 - 1594

(Tillbaka till listan)

Börringe - Östratorp Järnväg erhöll år 1912 och 1918 två överhettade sexkopplade tanklok från Nydqvist & Holm, vilka lok märktes BÖJ 5 och 6. För att kunna infogas i Ystadsjärnvägarnas nummerschema ommärktes loken 1934 till BÖJ 51 och 52 och vid förstatligandet av dessa järnvägar erhöll loken littera L13 vid SJ. År 1947 förändrades littera till S13 och skrotning skedde 1954 och 1955. Lok 1594 var Sveriges sista nytillverkade normalspåriga 1C-tanklok.


Längd:
9,2 m.
Tjänstevikt:
35,8 ton
Mat. vikt:
30 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,3 m.
Kol:
0,7 ton
Vatten:
3 m³
Hastighet:
65 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ S13 1593S13 1593Nohab1912Omlittererades 1947 från SJ L13 1593. Slopat 1953. Skrotat 1954 i Vislanda.
SJ S13 1594S13 1594Nohab1918Omlittererades 1947 från SJ L13 1594. Slopat 1954. Skrotat 1955 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: