SJ ånglok

SJ Littera S10

SJ Littera S10
1725 - 1738

(Tillbaka till listan)

Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar hade en omfattande lokaltrafik från Stockholm och en del bibanor med lättare trafik. För persontåg anskaffades därför 1907-18 sammanlagt 14 sexkopplade sidotankslok med 1550 mm. drivhjul. De första sex loken (SWB Q 15-20) saknade överhettning och sådan inlades 1921-25. Övriga lok, byggda 1914 och 1918, hade överhettning från leveransen. På maskinnerna förändrades med tiden såväl sotskåp, kolboxar som i vissa fall även sanddomar, ångdomar och skorstenar. Vid förstatligandet av SWB år 1945 övertog SJ loken som typ S10 och loken stationerades bl.a. i Stockholm, Västerås, Kristianstad och Växjö. De sista S10-loken avställdes 1962-63 som beredskapslok och de sista loken slopades för skrotning 1969. S10 1732 såldes till Kumla-Yxhults Järnväg, där det drog godståg in i början av 1960-talet verefter det skrotades. S10 1726 bevarades som museilok och stod i många år vid stationen i Sundbyberg, men finns nu i Nora, och är sedan sommaren 2007 åter körbart.


Längd:
11 m.
Tjänstevikt:
59,4 ton
Mat. vikt:
44 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,55 m.
Kol:
3,5 ton
Vatten:
7 m³
Hastighet:
75 km/h
Antal:
14 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ S10 1725S10 1725Falun19071945 från SWB Y3 15. Västerås 1954 och 57. Slopat 1969. Skrotat 1973 i Vislanda.
SJ S10 1726S10 1726Falun19071945 från SWB Y3 16. Stockholm 1957. Beredskapsreserv från 196x. Slopat 1969. Sålt 1973 till Sundbyberg kommun. Uppställ 197x i Sundbyberg. 2001 till Nora Bergslags Veteran-Jernväg. Nora 2006-13. I drift 2007-13. Avställt 2013.
SJ S10 1727S10 1727Falun19071945 från SWB Y3 17. Malmö 1957. Malmö 1960 (beredskapslok). Slopat 1969. Skrotat 1970 i Vislanda.
SJ S10 1728S10 1728Falun19071945 från SWB Y3 18. Slopat 1969. Skrotat 1970 i Vislanda.
SJ S10 1729S10 1729Falun19091945 från SWB Y3 19. Växjö 1954. Göteborg 1957. Göteborg 1960 (beredskapslok). Slopat 1969. Skrotat 1970 i Vislanda.
SJ S10 1730S10 1730Falun19091945 från SWB Y3 20. Växjö 1954 och 57. Västerås 1960. Slopat 1969. Skrotat 1970 i Vislanda.
SJ S10 1731S10 1731
Falun19141945 från SWB Y3 69. Malmö 1957. Malmö 1960 (beredskapslok). Slopat 1969. Skrotat 1971 i Vislanda.
SJ S10 1732S10 1732
Falun19141945 från SWB Y3 70. Västerås 1954 och 57. Sålt 1958 till KYJ 9.
SJ S10 1733S10 1733Falun19171945 från SWB Y3 75. Malmö 1957. Malmö 1960 (beredskapslok). Slopat 1969.
SJ S10 1734S10 1734Falun19171945 från SWB Y3 76. Västerås 1954 och 57. Slopat 1969. Skrotat 1973 i Vislanda.
SJ S10 1735S10 1735
Falun19171945 från SWB Y3 77. Växjö 1954 och 57. Slopat 1969.
SJ S10 1736S10 1736ASJ-F19181945 från SWB Y3 78. Växjö 1957. Växjö 1960 (beredskapslok). Slopat 1969.
SJ S10 1737S10 1737ASJ-F19181945 från SWB Y3 79. Stockholm 1957. Slopat 1959. Skrotat 1960 i Östersund.
SJ S10 1738S10 1738ASJ-F19181945 från SWB Y3 80. Malmö 1954 och 57. Slopat 1969. Skrotat 1973 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: