SJ ånglok

SJ Littera Qt

SJ Littera Qt
360 - 363

(Tillbaka till listan)

De båda Fairlielok, som SJ år 1879 under littera T (I) övertaget från HMMJ, hade redan under privatbanetiden visat sig föga ändamålsenliga. Efter minimal användning ombyggdes de radikalt år 1887 til fyra! fyrkopplade tanklok med bakre löpaxel hos Nydqvist & Holm AB, varvid nya nummer påsattes, men littera T bibehölls oförändrat. Särskilt mycket av Fairlieloken torde ej har återstått efter ombyggnaden. År 1898 omlittrerades loken til typ Qt och slopning skedde 1899-1905.


Längd:
7,95 m.
Tjänstevikt:
30,1 ton
Mat. vikt:
23,8 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,172 m.
Kol:
0,9 ton
Vatten:
3,4 m³
Hastighet:
 
Antal:
4 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Qt 360Qt 360
Yorkshire1874Omlittererades 1898 från SJ T 360. Slopat 1900. Sålt 1904 till Hissmofors 2. Slopat ca 1927.
SJ Qt 361Qt 361Yorkshire1874Omlittererades 1898 från SJ T 361. Slopat 1900. Skrotat 1907 i Liljeholmen.
SJ Qt 362Qt 362Yorkshire1874Omlittererades 1898 från SJ T 362. Slopat 1900. Skrotat 1907 i Liljeholmen.
SJ Qt 363Qt 363Yorkshire1874Omlittererades 1898 från SJ T 363. Slopat 1899. Skrotat.

Jag vill lägga till följande på denna sida: